PROX Grovrent

SEK 195.00


Lågskummande allroundbetonat grovrent med många användningsområden. För rengöring av hårt nedsmutsade ytor. Löser snabbt och effektivt oljor, sot och fet smuts. Mycket lämplig vid rengöring av verkstäder och industrier. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

5 liter

pH-värde ca 13 i koncentrat/ca 11,5 i brukslösning (2%-ig)

Produktfaktablad:  https://www.gipeco.se/Global/Produktfaktablad/SV/Prox_grovrent_20201201_prf_SE.pdf

Säkerhetsdatablad:  https://www.gipeco.se/Global/S%c3%a4kerhetsdatablad/SV/Prox_20180420_sve_sdb.pdf

Kategori Maskinrengöring

Taggar