PAJAX Industrirengöringsmedel

SEK 321.17

Endast 4 kvar


Högeffektivt tensidbaserat grovrengöringsmedel utan kolväten med många användningsområden. Avsedd för krävande rengöring av verkstäder, maskiner, transportfordon, entreprenadmaskiner, lantbruksredskap och traktorer, samt vid industriell rengöring. Speciellt utformat för att snabbt tränga igenom och effektivt lösa upp fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, sot, fett etc. Användes vid högtrycksrengöring i kombiskurmaskiner och avfettningsbad.

5 liter

pH-värde ca 13,5 i koncentrat/ca 12 i brukslösning (2%-ig)

Produktfaktablad:  http://www.gipeco.se/Global/Produktfaktablad/SV/Prodblad_Pajax_1512.pdf

Säkerhetsdatablad:  https://www.gipeco.se/Global/S%c3%a4kerhetsdatablad/SV/Pajax_20180801_sve_sdb.pdf

Kategori Maskinrengöring

Taggar