MULTIFIX Industrirengöringsmedel

SEK 211.08

Endast 3 kvar

Högeffektivt lågskummande grovrengöringsmedel, tensidbaserat utan kolväten. Avsedd för krävande rengöring av verkstäder, maskiner och lagerlokaler, samt vid industriell rengöring.
Har ett brett användningsområde och är speciellt utformat för att snabbt tränga igenom och effektivt lösa upp fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, sot, fett etc.
Är även effektivt för borttagning av handbollsklister.
Används i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

5 liter

pH-värde ca 13,4 i koncentrat/ca 11,7 i brukslösning (2%-ig)

Produktfaktablad:  https://www.gipeco.se/Global/Produktfaktablad/SV/Prodblad_Multifix_1803.pdf

Säkerhetsdatablad:  https://www.gipeco.se/Global/S%c3%a4kerhetsdatablad/SV/Multifix_20180604_sve_sdb.pdf

Kategori Maskinrengöring

Taggar