HÅGESAN sanitetsrent 1 liter

SEK 49.90


Självverkande surt rengöringsmedel med god bakteriehämmande effekt för våt- och hygienutrymmen, toaletter och golvytor vid bassänger. Löser snabbt och effektivt lättare kalk- och rostbeläggningar, samt hud, tvål- och smutsavlagringar i ett och samma arbetsmoment.
Mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggningar.
Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring. Kan även användas vid högtrycksrengöring.

pH-värde ca 1,5 i koncentrat/ca 3,1 i brukslösning (1%-ig)

Produktfaktablad:  https://www.gipeco.se/Global/Produktfaktablad/SV/Ha%cc%8agesan_sanitetsrent_20201201_prf_SE.pdf

Säkerhetsdatablad:  https://www.gipeco.se/Global/S%c3%a4kerhetsdatablad/SV/H%c3%a5gesan_20180509_sve_sdb.pdf

Säkerhetsdatablad utan parfym:  
https://www.gipeco.se/Global/S%c3%a4kerhetsdatablad/SV/H%c3%a5gesan%20utan%20parfym_20180801_sve_sdb...


Kategori Rengöring

Taggar