DES Ytdesinfektion (Utgående)

SEK 407.77

Endast 2 kvar

För snabb och effektiv desinficering av alla ytor och redskap där hög desinfektionseffekt eftersträvas t.ex. toaletter dusch- våt- och hygienutrymmen, men även på dörrhandtag, ledstänger, bänkar, hissar och köksregioner. Spraya och låt torka. Har ett brett desinficerande register. Är luktfri, färglös och lågskummande. Dödar mikrober och förhindrar deras uppväxt. Bekämpar och förhindrar svampbildning.

5 liter

pH-värde ca 6,8 i koncentrat/ca 7 i brukslösning (1%-ig)

Produktfaktablad: https://www.gipeco.se/Global/Produktfaktablad/SV/Prodblad_Des_1512.pdf

Säkerhetsdatablad: https://www.gipeco.se/Global/S%C3%A4kerhetsdatablad/SV/Des_20180731_sve_sdb.pdf