DAMTY Skumdämpare

SEK 147.25

Endast 1 kvar


Avsedd för dämpning av skumbildning i smutsvattentankar på kombiskurmaskiner, vattensugare, mattvättaggregat och i diskmaskiner vid avkalkning.

1 liter

pH-värde ca 7,0 i koncentrat/brukslösning

Produkfaktablad:  https://www.gipeco.se/Global/Produktfaktablad/SV/Damty_skumda%cc%88mpare_20201230_prf_SE.pdf

Säkerhetsdatablad:  https://www.gipeco.se/Global/S%c3%a4kerhetsdatablad/SV/Damty_20180801_sve_sdb.pdf

Kategori Rengöring

Taggar