CITRO 3000

SEK 47.00

Endast 1 kvar


Citro 3000 är ett klart orangefärgat citrusdoftande rengöringsmedel, speciellt konstruerat för avfettning och avlägsnande av olja i områden där avfallsprodukter endast kan kasseras i stormavlopp. Det är ett säkert alternativ till många starkt alkaliska produkter som används för liknande ändamål. Produkten innehåller inte natriumhydroxid eller kaliumhydroxid. Den klassificeras inte enligt gällande C.H.I.P (CLP)-lagstiftningen och uppfyller internationella test som utförts på encelliga alger och ryggradslösa djur som är representativa för både färskt och saltvatten.

Användningsområde:

För effektiv avlägsnande av olja från asfalt och betongytor. För generell rengöring av oljeplattformar, garagegolv, båtdäck, dieselförråd, förskott, golv och allmän rengöring av de flesta hårda ytor. Den kan även användas i ångtvättmaskiner och högtryckstvättar.

Kategori Rengöring

Taggar