Chick MULTIDES

SEK 72.68

Motverkar smittspridning av bakterier och virus

Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring och desinficering av alla ytor där höga krav på hygien ställs, t.ex. inom all slags livsmedelshantering. För rengöring av alla ytor som tål vatten. Har både desinficerande och rengörande effekt. Har ett brett desinficerande register och en mycket god rengöringsförmåga.

0,5 liter

ph-värde ca 7

Produktfaktablad: https://www.gipeco.se/Global/Produktblad/Prodblad_Chick_Multides_2003.pdf

Säkerhetsdatablad: https://www.gipeco.se/Global/S%c3%a4kerhetsdatablad/SV/Chick%20Multides_20200323_sve_sdb.pdfKategori Sanering/desinfektion

Taggar