Köpvillkor
Följande köpvillkor gäller för köp av varor från Caver AB. Alla varor förblir Cavers egendom till dess att full betalning kommit bolaget tillhanda.

Priser
Varje vara anges med pris exklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryck och -skrivfel.

Lägsta ordergräns
På Caver har vi ingen gräns för minsta ordervärde.

Stor order
Kontakta oss för offert.

Betalning
Betalning sker via faktura som skickas efter köpet.

Frakt
Tills avtal är slutna angående frakt tillämpas fraktkostnad efter vikt och storlek enligt Postnord.se Företagspaket alternativt eget förslag. Även avhämtning efter överenskommelse.

Leverans
Leveranstiden är 2-5 arbetsdagar

Bedrägerier
Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Caver förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Force Majeure
Caver är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.